Įgyvendinamas projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „ASAJA“

UAB „ASAJA“ nuo 2023 m. spalio 11 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d. įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „ASAJA“ bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ programą.

Projektas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies didinimo galutiniame įmonės energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą, taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. UAB „ASAJA“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įrengti saulės elektrinę (199,28 kW), kuri įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Taip pat įmonė siekia būti socialiai atsakinga ir vykdyti draugiškai aplinkai veiklą.

Numatomas rezultatas: įrengta 199,28  kW galios saulės elektrinė, kuri per metus sugeneruos 181,880 MWh elektros energijos.

Bendra projekto vertė 129 062,52 Eur, iš jų ES finansavimas 83 154,47 Eur.

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt